AKTUELT

Nyttige tips
Informasjon
Nyheter
OM 2H

Prosjekter
Tjenester
Ansatte
KONTAKT

Personer
Telefon
E-post
Følgende vilkår gjelder ved leveranse fra 2H Elektro AS, med mindre annet er nevnt i tilbud, spesifikasjon eller ved bestilling. (Sist oppdatert 22.10.2011)

- Eksisterende jordingsanlegg i bygget kan benyttes.
- At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap.
- At eksisterende hovedsikringer har kapasitet til å dekke det økede effektbehovet.
- At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette.
- At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.)
- Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kan i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40% før den løser ut.
- Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud.
- Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern, løser ut. Er ikke medtatt i våre tilbud.
- Arbeidene er forutsatt utført i vår normale arbeidstid mellom 07.00 og 17.00.
- Bygningsmessige arbeider, hulltaking over 50m.m, slissing og etterflikk er ikke medtatt i våre kostnader.
- Tilbudet er basert på at 2H Elektro AS leverer alt av elektromateriell.
- Utstyr som benyttes er beregnet som standard hvitt installasjonsmateriell.
- Avgifter til nettselskapet eller deres entreprenører er ikke medregnet i prisen.
- Omprogrammeringer og lignende i brannsentraler samt andre styringssystemer er ikke medtatt.
- 2H Elektro AS kan ikke holdes ansvarlig ved tilfeller hvor planlagt arbeid ikke kan utføres som avtalt og kunde må påregne ny ventetid som følge av dette.
Copyright (c) 2011 2H Elektro AS - Labråteveien 6, 1454 FAGERSTRAND - NO 897 414 562 MVA